Over Poverello

Poverello, gesticht in 1978 door dokter Vermeire, is een organisatie die hulp verstrekt aan daklozen en minderbedeelden. Oorspronkelijk was de actie beperkt tot de achtergestelde Brusselse wijken zoals de “Marollen” en de”Noordwijk”.

 

Op dit ogenblik heeft Poverello reeds 13 opvangtehuizen verspreid over gans België. Poverello verleent administratieve en materiële bijstand en biedt, tegen zeer lage prijs, warme maaltijden aan. De hele organisatie draait op vrijwilligerswerk.

Over Poverello is meer te lezen op www.poverello.be.

Over de club

lions%20logo_edited.png

Lionsclub IJsedal Tervuren werd opgericht in 1971 en mag volgend jaar haar gouden jubileum vieren. Als club ten dienste van de mensen dragen we de slogan “We Serve” hoog in het vaandel. We zijn fier deel te mogen uitmaken van een internationale organisatie die ons aanzet om te dienen.

 

Wij zijn zoals elke andere vereniging of club en worden gedreven door onze vriendschap. Enkel op die manier kunnen we immers iets betekenen voor een ander. Onze missie is immers om te helpen waar we kunnen, met de ene keer een bescheiden, en met de andere keer een wat grotere bijdrage.

 

Naast de ondersteuning van een goed doel op lange termijn bestudeert onze club ook de occasionele hulpaanvragen die ons toegestuurd worden. Het kan gaan om individuele hulpbehoevenden of lokale sociale werken dan wel om sociale werken die hun activiteiten in de Derde Wereld ontplooien.

 

Wij hopen dit nog lang te mogen doen, hetgeen alleen maar mogelijk gemaakt wordt door de steun van vele anderen, zoals U, beste Sympathisant. We hopen U dan ook spoedig eens te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten.

 

Van harte dank aan iedereen die op een of andere manier bijdraagt tot het welslagen van onze projecten en wij kijken ernaar uit om U te verwelkomen op onze evenementen.

 

 

Peter Hendrickx

Voorzitter Sociale Commissie Lions Club IJsedal Tervuren